Archiv autora: Lucie Poláková

Filtr

Smlouva o smlouvě budoucí

Pod poměrně složitým názvem se skrývá právní institut, který je v praxi hojně využívaný. Smlouva o smlouvě budoucí umožňuje například řešit situaci, kdy zájemce o koupi bytu ještě nemá dostatek finančních prostředků pro uskutečnění obchodu, avšak chce si zajistit právo po shromáždění peněz byt koupit. Skutečnost, že tato problematika dostála...

Kategorie: Trh - politika

Uplatnění robotických systémů v zahradnictví

Zahradnictví, tak jako další obory zažívá rozmach ve využívaní nejmodernějších technologií. Jejich uplatňování sleduje trend precizního zahradnictví a směřuje k zefektivňování činností a snižování požadavků na lidskou práci. Některé aplikace jsou již použitelné v praxi, na rodinných zahradách nebo v produkčním zahradnictví, u jiných je jejich uplatnění podmíněno dalším vývojem...

Kategorie: Téma měsíce

Zahrada a její modelace

V dnešním dílu seriálu s Ing. Drahoslavem Šonským, CSc., se budeme věnovat samotnému řešení rodinné zahrady. Dozvíte se mimo jiné, jak se vypořádat se svažitým pozemkem, jaké volit materiály pro terasy, cesty a zídky nebo schodiště. Vydejme se tedy společně na zahradu …

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Regulace plevelů v porostech cibulové zeleniny – I. díl

Společným znakem všech druhů cibulové zeleniny je poměrné nízká konkurenční schopnost. Většina cibulovin, zejména jsou-li pěstovány ze semene, má pomalý počáteční růst a vývoj. Půda zůstává dlouhou dobu bez souvislého půdního pokryvu (většinou po celou vegetaci), což umožňuje plevelům vzcházet a růst během celé vegetace.

Kategorie: Zelinářství

Pozdně jarní trvalky na slunce i do stínu

Již podruhé uspořádal Svaz zakládání a údržby zeleně ve spolupráci se Spolkem českých perenářů odbornou exkurzi po Dendrologické zahradě VÚKOZ Průhonice. Průvodcem Tour de pereny 2017 se stal Ing. Adam Baroš. Seznámil přítomné nejen s pozdně jarními trvalkami, ale i smíšenými trvalkovými záhony na slunném stanovišti a končícím tříletým výzkumem...

Kategorie: Květinářství

Vinohradnické strategie k získání kvalitního hroznu

Jedním z klíčových parametrů kvality vína je typičnost, která může být vztažená k odrůdě nebo lokalitě – terroir. Z vinohradnického pohledu je nejpraktičtější vycházet z odrůdové typičnosti a na základě získaných zkušeností ji postupně modelovat ve vztahu k terroir. Základem je proto znát potenciál každé odrůdy a možnosti jeho ovlivnění.

Kategorie: Vinohradnictví