Archiv autora: Ing. Jaroslav Rod

Filtr

Abiotické poruchy zeleniny – díl I.

Abiotické poruchy (abionózy, neparazitní poruchy), dříve označovány především jako fyziologické poruchy, jsou takové poruchy zdravotního stavu rostlin, které jsou způsobovány neinfekčními (abitickými, neparazitními) příčinami. Nejedná se proto o choroby, které způsobují patogenní agens (především viry, fytoplasmy, bakterie a houby), ani o poškození způsobované živočišnými škůdci, ale o poruchy, které jsou...

Kategorie: Nezařazené

Ochrana zeleniny v prvních fázích růstu

Tak jako ostatní organismy, tak i rostliny jsou vůči chorobám nejnáchylnější především v prvních fázích svého života. Jsou napadány nejen patogeny, které pocházejí z jejich okolí, tzn. zejména z půdy a z rostlinných zbytků v půdě obsažených, ale i patogeny, které jsou přenášeny rozmnožujícími orgány, tj. semeny nebo sadbou. Většina...

Kategorie: Nezařazené

Háďátko zhoubné jako škůdce cibule kuchyňské

Háďátko zhoubné (Ditylenchus dipsaci) je jedním z nejškodlivějších háďátek v podmínkách střední Evropy, avšak škody způsobuje na celém světě, s výjimkou Antarktidy. Do nedávné doby u nás způsobovalo škody především u česneku kuchyňského. Příčinou byla jednak sku-tečnost, že tato velmi oblíbená zelenina a současně kořeninová, aromatická i léčivá plodina se...

Kategorie: Nezařazené