Arysta Agro – partner pro kvalitu a intenzitu v pěstování ovoce

Začátkem letošního roku byla v ČR založena společnost Arysta Agro Czech s.r.o., která navazuje na předchozí působení japonské společnosti Nichimen v oblasti agrochemie. Společnost je součástí skupiny Arysta LifeScience Corporation s hlavním sídlem v Tokiu a řadou poboček po celém světě, které se zabývají nejenom výrobou a distribucí agrochemikálií, ale na špičkové úrovni také biologickou ochranou rostlin a využitím nejnovějších biotechnologických postupů při jejich pěstování.

Nová společnost s rozšířeným zázemím je nyní schopna nabídnout obsáhlý a zajímavý program zejména pro intenzívní zemědělství, kde má ovocnářství místo v první řadě. Kromě nového názvu, což nebývá zákazníky většinou bráno s povděkem, však máme letos pro ovocnáře i několik zajímavých novinek.
Na základě příznivých výsledků z registračních pokusů i z experimentálního ověřování v praxi se rozšiřuje registrace stimulátoru Atonik pro použití také v jahodách a jádrovém ovoci. V jahodách se doporučuje provést první aplikaci Atoniku brzy z jara na urychlení regenerace porostu po přezimování. Druhá aplikace by měla následovat před květem a další na začátku kvetení. Atonik je možné a z ekonomických důvodů vhodné, aplikovat spolu s přípravky na ochranu jahod proti škodlivým činitelům (např. první dávku Atoniku přidat k herbicidu Stomp a další dvě k fungicidům proti botrytidě). Takto byl Atonik použit i v poloprovozním pokusu, jehož výsledky jsou uvedeny v tabulce. Jahody jsou velmi intenzívní kulturou, a proto zde aplikace Atoniku dosahuje nejvyšší efektivity ze všech venkovních plodin. V jádrovinách se Atonik uplatní především jako prostředek na zvýšení a podržení násady plodů. Proto je 1. ošetření směrováno do období těsně před květem a další 1 – 2 na konec květu a po odkvětu. V praxi je vhodné tyto aplikace spojit např. s fungicidním ošetřováním proti strupovitosti a padlí. Pro fungicid je Atonik navíc velmi vhodným partnerem, protože nepřímo podporuje jeho účinnost. Způsobuje totiž dodatečnou lignifikaci buněčných stěn a tím jejich zpevnění a vyšší odolnost k napadení patogenem. V zahraničí (Maďarsko, Polsko) jsou dobré zkušenosti s použitím Atoniku spolu s fungicidy při ochraně peckovin (zejména višní) proti monilióze. Atonik kladně působí na regenerační procesy při poškození rostlin, např. krupobitím. Zde se osvědčila jeho aplikace co nejdříve po kroupách (jakmile porost oschne) v kombinaci s širokospektrálním fungicidem. Atonik zajistí rychlejší zacelení ran, fungicid sníží riziko šíření houbových chorob. S úspěchem jej lze použít na urychlené zotavení i jinými vlivy stresovaných porostů (popálení pesticidy nebo hnojivy, sucho). Atonik je dodáván v balení po 1 nebo 5 litrech, pro drobné pěstitele bude od letošního roku k dispozici i zahrádkářské balení (50 nebo 250 ml). Pro větší pěstitele je nově v nabídce Atonik Pro, který obsahuje trojnásobně vyšší koncentraci účinných látek a přináší tak úsporu při balení, skladování a manipulaci, která se odráží v nižší ceně ošetření na ha. Atonik Pro je zatím dodáván jen v balení po 5 litrech. Doporučená dávka přípravku je 0,6 l/ha (0,2 l/ha u Atoniku Pro), při zahrádkářském použití je vhodná koncentrace 0,1 %.
Pro pěstitele, kteří chtějí dále zvyšovat kvalitu své produkce jádrového i peckového ovoce, nabízí společnost Arysta Agro nový druh listového hnojiva s velmi specifickým zaměřením – slouží pro výživu kolem období květu a těsně po něm. Cílem jeho aplikací je spolehlivější opylení a především podpora kvality plodů (nárůst velikosti). Toto hnojivo s názvem Goëmar BM 86 od francouzského výrobce Laboratoires Goëmar je vyráběno z mořských řas Ascophyllum nodosum podle patentované technologie. Mimo živin obsahuje další složky, důležité především pro fázi kvetení a nasazování plodů (algináty, aminokyseliny, fytohormony, vitamíny, polysacharidy a betain). Tyto biologicky aktivní látky příznivě regulují výživu květu a stimulují syntézu, pro uvedené fáze velmi důležitých, polyaminů. Goëmar BM 86 se proto aplikuje v období před květem, během kvetení a po odkvětu. V jádrovinách jsou doporučena celkem 4 ošetření v dávkách po 2,5 l/ha, v peckovinách 3 ošetření v dávkách po 3 l/ha. Loňské poloprovozní pokusy u 7 významných pěstitelů jabloní prokázaly příznivý vliv hnojiva na jakost i množství sklizně (nárůst průměrné velikosti plodů), a tím i na finanční zhodnocení produkce. Do budoucna se očekává uplatnění hnojiva Goëmar BM 86 také v révě vinné, především u odrůd náchylných ke sprchávání. Hnojivo je zatím dodáváno jen v balení po 5 l pro větší pěstitele, celý sled 4 ošetření představuje náklad necelé 3 tis. Kč/ha.
Často se v poslední době mluví a píše o rostoucím významu dodatkového hnojení ovocných výsadeb mikroelementy. Tato potřeba vyvstává jednak v důsledku používání nižších dávek průmyslových hnojiv, která navíc obsahují méně balastních látek (a v nich obsažených mikroelementů) než dříve, dále pak podstatným snížením průmyslových spadů, jako zdrojů některých i potřebných prvků a samozřejmě také zaváděním vysoce účinných a šetrných pesticidů na víceméně organických bázích, které už porosty „nezásobují“ například různými kovovými prvky, ale při rozkladu uvolňují do prostředí jen přirozené sloučeniny uhlíku a vodíku. Na řadě ovocnářských a vinohradnických lokalit, zejména na jižní Moravě, je často zjišťován deficit zinku, který způsobuje nedostatečný až zakrnělý růst. Zinek v malém množství obsahuje řada komplexních listových hnojiv, pro řešení výraznějšího nedostatku však je třeba sáhnout po speciálním zinečnatém hnojivu. Společnost Arysta Agro nabízí letos nově hnojivo Zinran s 50 % obsahem zinku. Zinek je v něm navíc za účelem zvýšení přijatelnosti ve dvou různých formách. Kvalitní finální úprava německého výrobce zaručuje také snadnou rozpustnost a manipulování (10 kg plastové kbelíky). Hnojivo je možné aplikovat společně s přípravky na ochranu rostlin v dávkách od 0,5 do 2 kg/ha, dle výše deficitu a požadavků jednotlivých plodin. Z ovocných dřevin jsou na zinek nejnáročnější hrušně, dále pak broskve a meruňky, často je rozbory rostlin zjišťován deficit zinku ve vinicích, zejména pokud jsou na vápenitých půdách.
Řada ovocnařících podniků nebo soukromých ovocnářů na jihu Moravy se zabývá i pěstováním révy. Pro ně máme ještě další novinku, kterou je rozšíření registrace moderního akaricidu Sanmite 20 WP i pro použití do révy vinné, kde vykazuje vysokou účinnost proti nejzávažnějším škodlivým roztočům – hálčivci révovému (Calepitrimerus vitis) a vlnovníkovci révovému (Eriophyes vitis, syn. Colomerus vitis). Sanmite 20 WP nepoškozuje dravé roztoče Typhlodromus pyri ani řadu dalších užitečných organismů, je také klasifikován jako relativně neškodný pro včely. Ve vinicích se aplikuje v koncentraci 0,75% při předpokládané dávce postřikové kapaliny 1000 l/ha. K ošetření je možné zvolit jarní i letní termín. Na jaře je to po vyrašení, v případě velmi silného výskytu hálčivců se ošetření opakuje po 10 – 14 dnech. Letní aplikace se provádí v I. dekádě srpna, a je často spolehlivější, vzhledem k vyšším teplotám v tuto dobu. Sanmite 20 WP je na náš trh dodáván v balení po 100 nebo 500 g a nevyžaduje při aplikaci přidání smáčedla, protože toto je už součástí přípravku. Jeho působení je kontaktní – pro správnou účinnost je proto třeba aplikovat dostatečné množství postřikové kapaliny, aby byly všechny ošetřované části rostlin dokonale smočeny! Při letních aplikacích je to průměrně 1000 l na ha. Toto množství lze stěží docílit, pokud je postřik prováděn např. zádovými motorovými rosiči na větších plochách. Nízká dávka postřikové kapaliny a nedostatečná pokryvnost rostlin bývá v těchto případech příčinou snížení účinnosti kontaktních akaricidních přípravků obecně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *