Filtr

Školkařské dny na aktuální témata

Svaz školkařů ČR, z. s., letos uspořádal ve dnech 10. a 11. ledna tradiční Školkařské dny v hotelu Skalský dvůr v Lísku u Bystřice nad Perštejnem poněkud netradičně ve spolupráci se Sdružením lesních školkařů ČR, z. s. Součástí akce bylo rovněž jednání valné hromady Svazu školkařů ČR.

Kategorie: Školkařství

Aktuální články

PF 2018

Vážení čtenáři, dovolte, abychom vám popřáli především klidné svátky a do nového roku 2018 mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě....

Kategorie: Květinářství, LAKR, Na cestách, Nezařazené, Ochrana rostlin, Ovocnářství, realizace a údržba zeleně, Reportáž, Školkařství, společenská rubrika, Svazy a školy, Téma měsíce, Trh - politika, Veřejná zeleň, Vinohradnictví, Výročí, Výživa, Vzdělávání, Zelinářství

Nové záhonové růže pro naše zahrady a parky

Nabídka odrůd a kultivarů růží se v některých našich školkách a zahradnictvích po léta nemění. Potkáváme zde především růže z šedesátých let minulého století. Proč je tomu tak? Podstatnou příčinou budou licence u nových růží, pak dlouhodobé pohodlné přeočkovávání z rostlin vedle vysazených a v daném roce prodávaných a samozřejmě...

Kategorie: Školkařství

Monitoring druhového spektra opylovačů v ovocných výsadbách – II. díl

V minulém čísle časopisu Zahradnictví jsme se dozvěděli, že kromě včely medonosné a čmeláka zemního hraje významnou roli v opylování ovocných sadů mnoho dalších zástupců blanokřídlého hmyzu. Předkládaná studie byla zaměřena na monitoring druhového spektra opylovačů, především samotářských včel, v ovocných výsadbách ve VŠÚO Holovousy s. r. o. Průzkum probíhal...

Kategorie: Ovocnářství

Prováděcí dokumentace, úprava stávající zahrady a následná péče

V posledním dílu našeho seriálu s Ing. Drahoslavám Šonským se budeme zabývat rozpracováním prováděcí dokumentace, kdy byl měl zahradní architekt především dobře znát velikost vzrostlých stromů a keřů a vědět, kolik kusů je potřeba na metr čtvereční, aby byl porost dobře zapojený. Nedílnou součástí zahradně architektonické práce je umět se...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

Bakterie Curtobacterium flaccumfaciens pv. poinsettiae

Bakterie Curtobacterium flaccumfaciens pv. poinsettiae byla poprvé popsána v roce 1942 ve Spojených státech amerických a je spojována s onemocněním působícím listovou skvrnitost, hnilobu stonků a rakovinové léze na poinzéciích. Vzhledem k nedávné detekci této bakterie v Německu a jejím příležitostným výskytům v několika dalších evropských zemích, představuje tento patogen...

Kategorie: Květinářství, Ochrana rostlin