Agria v plném nasazení

Některé stroje jsou specializované a určené jen pro úzký okruh zákazníků. Jiné si zase naopak zakládají na širokém rozsahu použití. Mezi ty druhé můžeme směle zařadit jednonápravové malotraktory a nosiče nářadí Agria. O jejich univerzálnosti svědčí různorodost firem, které je používají. Najdeme mezi nimi nejen firmy provádějící realizaci a údržbu zeleně, letní a zimní úklid veřejných prostranstvích, školkaře, ale i mnoho dalších společností z různých oborů.

Na jedny netradiční, ale o to více zajímavější uživatele jsme se byli podívat na začátku března ve Vlašimi. Zdejší regionální organizace Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) využívá totiž ke své práci malotraktor Agria.
ČSOP je největší nevládní organizací v České republice sdružující zájemce o ochranu přírody a životní prostředí. V současné době má téměř 10 000 členů. V jeho řadách nalezneme profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kdo prostě jen mají rádi přírodu. Český svaz ochránců přírody se snaží působit na občany v duchu odpovědnosti za přírodu a životní prostředí. Z 360 regionálních organizací v ČR patří mezi největší právě středisko Vlašim založené v roce 1990. Navazuje na tradici místního okrašlovacího spolku založeného v roce 1899. Spektrum působení je velmi široké, od druhové ochrany, přes enviromentální vzdělávací programy, výzkumné programy až po péči o zeleň.

Jednoznačné rozhodnutí
Nás pochopitelně nejvíce zajímalo středisko Péče o zeleň. Mezi jeho nejdůležitější činnosti patří údržba přírodovědně cenných lokalit. Jedná se o mokřadní, často silně zrašelinělé louky s bohatým výskytem vzácných rostlin. Je jasné, že takovéto louky, často silně podmáčené vyžadují šetrné sečení s vyloučením těžké mechanizace. Dříve se sečení provádělo ruční bubnovou sekačkou a křovinořezy. Práce to byla úporná, protože bubny bylo nutné neustále čistit, jak se na ně nabalovala vysoká tráva. Sekání se většinou provádí jen jednou ročně, takže tráva bývá přerostlá velmi často. Navíc obhospodařovaná plocha neustále narůstala, takže hledání vhodnějšího stroje s vyšším výkonem a spolehlivostí se stalo nutností. Nároky na požadovaný stroj byly tudíž velmi vysoké. Po intenzivním hledání zvítězila jednoznačně Agria. Ze široké nabídky společnosti Agrocar, která stroje Agria na našem trhu prodává byl vybrán model Agria 5900 Bison s hydrostatickou převodovkou a čtyřtaktním benzínovým motorem OHV Briggs & Stratton Vanguard o výkonu 13 k.
Vedoucí střediska Péče o zeleň Ing. Marek Lempochner k tomu dodává: „byla to šťastná volba, vždyť za tři sezóny plného nasazení (stroj byl zakoupen na konci roku 2003) se na Agrii nevyskytla jediná závada. Za celé tři roky jsme prováděli pouze běžnou údržbu: výměna oleje, filtrů a svíček a samozřejmě čištění a mazání potřebných míst. Pro jistotu jsme si nechali letos v únoru udělat předsezónní preventivní prohlídku od Agrocaru a ani po rozebrání celého stroje včetně převodovky nebyla zjištěna žádná závada“.
Je téměř neuvěřitelné, že stroj běží již čtvrtou sezónu bez jediné závady, když vezmeme ohromnou plochu o kterou se tento jediný Bison stará. V roce 2005 to bylo 30 hektarů, ale v roce loňském to už bylo 50 ha obhospodařované plochy.

Vytrvalý Bison
Převážnou většinu práce na této ohromné ploše absolvuje Bison s komunální žací lištou o záběru 125 cm. Přírodně bohaté louky je nutné sekat žací lištou, protože střih musí být šetrný a jednak je nutné posečenou hmotu shrabat a odvést, takže není možné použít mulčovač. Ve Vlašimi mají vyzkoušené, že jediný stroj, který může na podmáčenou louku vjet je právě Agria. Dokonce se i stává, že v bažinatém terénu uvízne obsluha a nikoliv stroj. Samozřejmě je Bison opatřen dvojmontáží kol, které se uplatní nejen v podmáčeném terénu, ale i na svahu, protože mnoho lokalit se nachází v zamokřených údolích i na přilehlých svazích. Z těchto důvodů dali ve Vlašimi přednost benzínovému motoru před dieselovým, protože lehčímu stroji se lépe pracuje v podmáčeném terénu i na svahu. Výhodou benzínu jsou i menší vibrace, ty navíc tlumí uložení řidítek v gumovém čepu, což je pro obsluhu při několika hodinovém sekání k nezaplacení.
Shrabání a úklid biomasy musí být proveden ručně. Využívána je pouze ocelová mobilní plošina ve tvaru sání, na kterou je naložena pošečená hmota a pomocí navijáku umístěném na nákladním automobilu Praga V3S je vytáhnuta mimo louku. Poté se hmota hydraulickou rukou naloží a odveze ke kompostování.
Spokojeni jsou nejen s Bisonem, ale i s komunální žací lištou, ta bez problémů zvládá nálet o průměru 2 – 3 cm i přerostlou trávu a přitom se nehltí. Skládá se z pevné spodní a z horní pohyblivé lišty-kosy. Ani při najetí na pevnou překážku se žabky nezlomí, horní kosa prostě vyskočí – vypadne z uložení. V sezóně se žabky brousí jednou za 8 až 10 dní a vydrží jednu celou sezónu. Kompletní novou horní lištu je potřeba měnit jednou za dva roky. Vzhledem k tomu, že lišta často pracuje ve vodě je velmi obtížné mazání hnací jednotky, což zvyšuje nároky na údržbu. Nyní, ale Agria nabízí novinku: portálovou žací lištu o záběru 210 cm vhodnou na Bisona, která má odlišnou konstrukci, takže ve vodě by se ocitly jen žabky.
Mezi další příslušenství používané ve Vlašimi patří kladívkový mulčovač s Y noži, kterým se provádí extenzivní údržba nepřístupných zelených ploch v okolních obcích a údržba nově vysazených i starších stromořadí ve volné krajině. Při zakládání zeleně ve Vlašimi o okolí slouží rotační brány se záběrem 90 cm.
Jak na dřevní hmotu
Svaz rovněž provádí údržbu dřevin, prořezávky apod. Při tom se stává neocenitelným pomocníkem další stroj koupený od společnosti Agrocar – štěpkovač Eliet, model Super prof 2000 opatřený pojezdem a schopný zpracovat dřevní hmotu až do průměru 12 cm. Nutno podotknout, že po půl roce práce (180 hodin) má ještě první nože. Ty se navíc dají obrátit, takže je předpoklad, že originál nože vydrží minimálně 400 hodin. Ve Vlašimi používají dvě síta: s většími oky je určeno na štěpku pro spalování, hustší síto vyrábí štěpku, která se po rozhrnutí nechá na místě v porostu.
U Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi jsme se mohli přesvědčit, že stroje Agria mohou pracovat v plném nasazení i v hodně specifických a náročných podmínkách. Obhospodařovaných 50 hektarů jediným strojem mluví za vše.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *