60 let šlechtění ve Veltrusích

Šlechtitelská stanice Veltrusy se v loňském roce znovu dostala do povědomí laické i odborné veřejnosti znovunavázáním na tradici Dnů otevřených dveří, o kterých přinesl reportáž i časopis Zahradnictví. Letos si připomínáme 60 let od zahájení šlechtitelské činnosti ve Veltrusích.

Stanice vznikla v roce 1947 jako výzkumné zelinářské stanoviště podniku Oseva Praha v areálu budov a pozemků tvořících bývalé hospodářské zázemí veltruského zámku. Po mnoho let bylo náplní práce novošlechtění a udržovací šlechtění zelenin. V roce 1981 však došlo k zásadní změně obsahové náplně a stanice se přeorientovala na novošlechtění a udržovací šlechtění letniček, dvouletek a trvalek.V podstatě šlo o korekci sfér zájmů mezi podniky Oseva a Sempra Praha. Veltrusy tak převzaly téměř polovinu šlechtitelských úkolů z dnes již bohužel zrušeného vynikajícího květinářského pracoviště v Libochovicích. Po počátečních nesnázích a nedůvěře, kdy jsme se ve Veltrusech rozhodli jít svou vlastní cestou zdolávání úkolů, se pracoviště stabilizovalo a postupně se specializovalo pouze na šlechtění letniček. Povodeň v roce 2002 nás sice na chvíli srazila na kolena, ale nyní opět nabíráme dech a snažíme se prosadit na trhu se semeny a sadbou především kvalitou své produkce.
V současné době je šlechtitelská stanice součástí akciové společnosti Sempra Praha. Sedm pracovníků zde pečuje o téměř 150 šlechtitelských úkolů letniček. Prioritními skupinami našeho zájmu jsou především astry (Callistephus), slaměnky (Helichrysum), šalvěje (Salvia), aksamitníky (Tagetes) a ostálky (Zinnia). Chceme, aby výsledkem našeho snažení byla především vynikající kvalita našich odrůd letniček. Nástrojem k této kvalitě je nám celý proces udržovacího šlechtění. Je to v podstatě kombinace hromadného negativního výběru a individuálního pozitivního výběru, která vede k uchování všech charakteristických vlastností odrůdy, tak jak je stanovil její tvůrce – šlechtitel. Tato činnost je časově i finančně velmi náročná a stanice ve Veltrusích je posledním pracovištěm, kde se toto šlechtění v takové míře provádí.
Závěrem bych chtěl popřát všem našim potencionálním zákazníkům – pěstitelům letniček šťastnou ruku při nákupu osiv nebo sadby a hodně radosti z výsledků jejich práce. Nezapomínejme na naši domácí kvalitu, nemáme se za co stydět. Ve Veltrusích jsme za 60 let činnosti získali hodně cenných poznatků a zkušeností a rádi se o ně podělíme.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *